Tings-orienteret undervisning

I: Dansk Paedagogisk Tidsskrift, 04.09.2018. Abstrakt Artiklen opstiller et alternativ til to dominerende måder at tænke undervisning på. Artiklen argumentere for, at undervisning ikke handler om at lære eleverne noget ubestemt om noget bestemt, eller om at lære...