Bagstræberisk re-aktualisator af noget ikke-normaliseret

af | jun 11, 2024

Når jeg bliver ny undervisningsminister, kan du forvente en bagstræberisk re-aktualisator, der vil bringe klippe-klister-læreren tilbage.

Du ved, den lærer, som selv plukker og sætter tingene sammen. Hende, som selv kan se mønstre og sammenhænge, når hun spejder ud over sit fag og det didaktiske landskab. Sådan en rigtig excentriker og tingfinder, der bare er i ét med sit virke. Sikkert sådan en, som man ikke kan normalisere, og derfor sikkert også sådan en af dem, som nu har forladt folkeskolen.

Jeg vil helt sikkert blive kritiseret for at ville have en ikke-normaliseret original tilbage. Jeg kan allerede høre dem: “Med ministerens tiltag vil vi få undervisere i folkeskolen, som ikke vil kunne ramme fællesmål(skiven) og bruge alt for lang tid på at forberede sig.” Så hvorfor? Tænker du sikkert.

Fordi vi har brug for mennesker, der vil tænke selv. Demokratiet næres af folk, der lytter, tænker selv og taler. Hvis alle blot bevæger sig målrettet ud af en forudsigelig vej, så tænker vi ikke selv. Så ender vi med kun at kunne gentage det, som allerede er blevet sagt.

Derfor vil jeg som minister give læreren sit kompositoriske og jazzede rum tilbage. Det rum, hvor hun udfolder en respektindgydende evne til at dvæle ved tingen, rode, tone og komponere et stykke af ting, fag og didaktik så spillevende, at eleven stiller sig lyttende og siden tænkende.

Det rum kræver langt mere forberedelsestid og en mere ydmyg tilgang til ting i verden, hvor læreren har tid til eksplorative rejser ud til eller ind i de enkelte ting. Rejser, hvor man ikke kommer efter noget specifikt, man vil måle, men hvor man ydmygt tør stille sig lyttende til tingene. Undervisning er “at ville noget med nogen” (S.N.L 2016), men undervisning er også en flakken af vildveje, hvor de ting, man møder, aldrig bare er, hvad man forventer at finde. Ting er “noget”, men også altid noget andet – for andre og for sig selv.

Så kald mig bare bagstræberisk re-aktualisator af noget ikke-normaliseret, men hvis du vil tænke, så lyt! Ting kalder dig til at tænke, og en udviklet evne til at kunne høre det bliver undervisningens formål – når jeg bliver undervisningsminister!